TERMENI SI CONDITII
Utilizarea acestui magazin virtual implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. LIGHTPLAY SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.
Termenii şi condiţiile prezentate respectă reglementările legislative aflate în vigoare: Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR), Ordonanţa nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992; Legea comerţului electronic – nr. 365 din 7 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002; Ordonanţa nr. 130 din 31 august 2000 (actualizată până la data de 12 ianuarie 2004) privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 31 ianuarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea 51/2003; Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2014 din 04/06/2014. Conform OG nr. 34/2014, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului. Produsele se pot returna in termen de 14 zile lucratoare dar toate taxele aferente returului vor fi platite de cel care returneaza produsele.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, LIGHTPLAY SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe lightplay.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.
Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Lightplay, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Lightplay pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Lightplay de activitati in scopul declarat. LIGHTPLAY SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale.
De asemenea, LIGHTPLAY SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: Curierat, servicii de plata / bancare, sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor noastre.
Cumpărătorul este de acord să primească obiecte promoționale, produse gratuite, precum și informații prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la LIGHTPLAY SRL. Prin încheierea acestui acord, Cumpărătorul se obligă să accepte termenii și condițiile LIGHTPLAY SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti scrie la adresa de email din rubrica de contact de pe www.lightplay.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Considerăm protecția informațiilor ce privesc Utilizatorii website-ului nostru (vizitatori, potențiali clienți, clienți, numiți în cele ce urmează Utilizatori) ca fiind o problemă de maximă importanță, astfel încât depunem toate eforturile necesare să vă simțiți în siguranță atunci când ne oferiți datele dumneavoastră personale prin utilizarea website-ului nostru.

Această Politică de Confidențialitate explică regulile și scopul procesării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți și responsabilităţile noastre ca operator de date cu caracter personal. Aplicăm cele mai noi tehnologii și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor personale prelucrate și a le proteja împotriva accesului neautorizat.

Termenii folosiți în acest document au același înteles cu cel din Termeni și Condiții de pe website, document cu care se completează.

Această Politică de Confidențialitate poate fi îmbunăţită în orice moment și/sau acest document să fie adus la zi. Despre aceasta veți fi notificat printr-un newsletter sau printr-o avertizare la următoarea accesare a website-ului nostru. Data și ora ultimei actualizări sunt arătate în finalul documentului.

Prin navigarea pe website și/sau prin crearea unui Cont și/sau prin plasarea unei Comenzi și/sau prin ridicarea și/sau returnarea de produse intr-un magazin traditional, Vizitatorul, Utilizatorul, Potențialul client, Clientul sunt informaţi despre Politica noastră de confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

Operatorul de date și persoana imputernicită

În prelucrarea Datelor dumneavoastră personale este implicata Adina Rusu, Administrator Societate.

Scopul prelucrării:

Prelucrăm date personale ale Utilizatorilor website-ului în scopul executării corespunzătoare a contractelor încheiate prin intermediul magazinului online găzduit de site-ul www.lightplay.ro (denumit în prezentul document “website-ul). Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:
– înregistrarea pe Website

– încheierea contractului

– tranzacții

– transportului produselor comandate de Utilizator

– exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator (spre ex. desființarea contractului, garanția legală).

În situația în care ați decis să primiți informații despre produse noi și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: tendințe actuale în modă , oferte speciale, cupoane de reducere sau vânzări de lichidare.

Tipul datelor personale procesate:

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

1. Să vă înregistrați pe Website:

– Numele și prenumele

– Adresa de e-mail

2. Să cumpărați de pe website:

– Numele și prenumele

– Sexul (prin alegerea dintre formulele de politețe „domnul” sau „doamna”)

– Adresa de livrare

– Numărul de telefon

– Adresa de e-mail

3. Date furnizate de Utilizator opțional:

– Data nașterii

– CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură

4. În cazul în care desființați un contract sau ne este adusă la cunoștință o plângere, iar rambursarea către dumneavoastră a sumelor achitate se face direct în contul dumneavoastră bancar, procesăm de asemenea numărul contului bancar, astfel încât să putem realiza rambursarea.

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și cumpărarea prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Sa vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu exceptia cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
Puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale. Puteți de asemenea realiza chiar dumneavoastră înșivă aceasta, îndată ce vă înregistrați/logați pe website folosind câmpul DATELE MELE de pe website.
Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul formularului de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul si scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posbil).
În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
Aveti dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este șters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legatură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea uneia dintre următoarele opțiuni, la alegerea dumneavoastră:

E-mail la: adina@lightplay.ro
Telefon: 0040 726221157
Formularul de contact de pe Website
Prin poștă la:
Lightplay SRL, str. Stoica Ludescu 58A, Sector 1, România;

Persoana împuternicită: Adina Rusu

Încredinţarea procesării datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresa de e-mail sau numărul de telefon și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: produse noi, oferte speciale sau vânzări de lichidare). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus în newsletter sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: privacy.ro@reserved.com.

Notificări cu privire la disponibilitatea unui produs

La solicitarea dumneavoastră vă notificăm prin mijloace electronice de comunicare în legătură cu disponibilitatea unui produs selectat. O astfel de notificare poate să vă fie transmisă doar în cazul în care ați acceptat să primiți, la adresa de e-mail specificată, informații comerciale despre produsele magazinului online și să vă fie astfel procesate datele personale de către noi. Ne furnizați datele dumneavoastră în mod voluntar, dar refuzul dumneavoastră de a consimți la prelucrarea datelor personale ne împiedică să vă notificăm despre disponibilitatea produsului.

Cookies

Website-ul folosește cookies. Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe Website când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookies-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookies-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

Extensia Facebook

Website-ul nostru folosește o extensie a site-ului de socializare media denumit Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Extensia Facebook pe website-ul nostru poate fi recunoscută prin logo-ul Facebook. Această extensie/plugin vă va conecta direct cu profilul nostru de Facebook. Facebook va putea în acest fel memora că ați vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Dacă vizitați website-ul în timp ce sunteți conectat în profilul dumneavoastră de Facebook, Facebook va înregistra informațiile despre vizită. Chiar și în cazul în care nu sunteți conectat, Facebook este în măsură să obțină informații despre adresa IP. Vrem să subliniem că Facebook nu ne informează cu privire la datele astfel colectate și cu privire la modul în care le folosește. Nu cunoaștem intenția și scopul în care Facebook colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook, vă sugerăm să contactați direct Facebook sau să verificați Politica Faecebook de Confidențialitate la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriți ca Facebook să obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim să vă delogaţi de la contul dumneavoastră de Facebook.

Declaraţii cu privire la protecţia datelor de către Google Analytics

Website-ul nostru folosește mecanisme de analiză ale serviciilor web ale Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager Cookies care permit analiza utilizării website-urilor. Informațiile obținute prin intermediul cookies-urilor sunt de obicei trimise pe serverul Google din SUA și arhivate.

Dacă funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă este pornită pentru acest website, adresa IP a userului este mai întâi micșorată de Google. Aceasta privește statele membre ale Uniunii Europene și alte state menționate în acordul SEE. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este trimisă pe serverul Google din SUA și este micșorată acolo. În acest fel, funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă va fi activată pe website-ul nostru. La cererea operatorului website-ului, Google va folosi această informație pentru analiza traficului pe website, întocmirii rapoartelor privind activitatea pe webite și a altor servicii referitoare la folosirea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de programul de navigare pe internet al utilizatorului prin intermediul programului Google Analytics nu este stocată împreună cu alte date Google.

Userul poate bloca salvarea de cookies-uri în programul de navigare pe internet. În acest caz dorim să subliniem că folosirea deplină a tuturor funcțiilor website-ului nu va fi posibilă. Dincolo de aceasta, Utilizatorul poate bloca salvarea de date colectate de cookies referitoare la traficul pe site (inclusiv adresa IP) și trimiterea lor către Google, la fel ca distribuirea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Linkuri

Website-ul poate conține linkuri/ legături către pagini web aparținând terților. Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

Ultima actualizare 24 mai 2018.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop